BEKİR BERKAN VANLI

BEKİR BERKAN VANLI


STATÜ

03 Temmuz 2023 - 14:12

Toplumsal konum ya da sosyal statü,bireyim toplumdaki belirli bir yeri ya da konumudur.

Kişinin sosyal çevre de , sosyal organizasyon içindeki yerini,konumunu belirler ve bir prestije dayanır.Beraberinde yaşam tarzı,hak,sorumluluk,kişisel göreceyi beraberinde getirmektedir.

Kısaca bireyin toplum içerisinde sahip olduğu yer olarak da özetlemek mümkündür.

STATÜ NASIL KAZANILIR?

Anahtar olarak nitelendirdiğimiz etiketler, kişinin hayatında kazanmak istediği rolü, gücü, prestiji ve sınıfsal hareketleri nitelendirmektedir. Yaşanılan yer, yapılan iş ve alınan eğitim gibi kısıtlı görünse de aslında kişinin hayatında olan beşeri ihtiyaçlardan lüks tüketim anlayışına kadar uzanır. Etkileyen birçok unsur mevcuttur

Doğduğunuz coğrafya

Coğrafyanızda hakim olan din

Yer aldığınız ülke

Doğduğunuz aile

Ailenin sahip olduğu siyasi ideoloji

Genetik özellikleriniz (ten rengi, boy uzunluğu vs)

Ailenin sahip olduğu maddi imkanlar

Bulunduğunuz toplumun vizyonu.

 

EDİNİLMİŞ VE KAZANILMIŞ STATÜ ARASINDAKİ FARKLAR.

Edinilmiş statü, kişilerin sahip olduğu yetenek, beceri ve çabalardan bağımsız olarak, kendi dışında yer alan faktörler ile ortaya çıkan statü kavramıdır. Doğum, cinsiyet, yaş, ten rengi, milliyeti gibi kavramlar edinilmiş statünün bir parçasıdır.

Kazanılmış statü ise kişinin kendi çabaları ile elde ettiği statülerdir. Yetenek, beceri ve çabalar ile ortaya çıkarak kişiye toplum içerisinde yer kazandırır. Örnek olarak mesleki statüleri vermek mümkündür. Ülkemizde doktor olmak kazanılmış statüler arasında en çok saygınlık kazandıran mesleklerden birisidir.

 

Anahtar Statü 

Bir birey, birden fazla statüye sahip olabilir. Mesleği, doğduğu coğrafya gibi birçok etken kişinin statüsünü belirleyen faktörler arasında yer alır. Ancak, bireyin sahip olduğu bu statüler arasında en baskın olan ise anahtar statüdür. Anahtar statü, bir bireyin toplum içerisinde sahip olduğu rol tarafından oluşan kimliği belirlemektedir. Örneğin, bir cumhurbaşkanının birçok statüsü olabilir. Ancak, bireyin cumhurbaşkanı olma statüsü diğer statülerinden daha ağır basacaktır. Bu da bireyin anahtar statüsünün cumhurbaşkanı olması anlamına gelir

 

STATÜNÜN TOPLUM ÜZERİNE ETKİSİ

statü toplumun hiyerarşik düzenini belirler. Ancak geçerliliği maalesef bireylerin birbirlerine karşı uyguladığı ön yargıyı doğurmuştur. Kişilerin görünüşleri, konuşma şekilleri, davranışları üzerinden başlayan statü etiketleri, toplum üzerinden olumlu ya da olumsuz olarak geri dönüş alabilmektedir. Kapital dünya düzeninde statünün en büyük kaynağı olan maddi kaynaklı materyaller, maalesef kişinin edinilmiş bir statü parçası olarak nitelendirilmesine ve daha çok ya da daha az değer görmesine sebep olur. Bu yüzden de kişi belirli koşullar altında kendini sahip olduğu materyaller ile bağdaştırarak kendini geliştirmeye ya da kazanılmış statülerini arttırma gereksinimi hissetmez. Kişi, sahip olduğu gereçleri bir birey olarak benliğinin yerine koyarak hayatını idame ettirir.

Bu yazı 208 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum